Doğadan Tasarıma Çalışmaları – Öğretmen: Ahmet AKAN

3942

DOĞADAN TASARIMA – BİYOTAKLİT

Bursa ili Osmangazi ilçesi Sakarya Ortaokulu, Öğretmen Ahmet AKAN

İÇERİK: Doğadan esinlenerek günlük hayatta karşılaşılan bir sorunun çözümüne yönelik bir ürün çizimi yapar ( TT 8.C.4.3)

Kavram, kazanım ve disiplinler: Biyotaklit, mizanpaj oluşturma, doğa bilimleri,amaç-kapsam belirleme, gözlem ve inceleme, fikirlerini görsel olarak ifade edebilme, içerik geliştirme.

Facebook Yorum