Ana sayfa Makaleler Mimari Tasarım Nedir-Ne Değildir? Mimari Tasarım Ünitesinde Yapmamız Gerekenler

Mimari Tasarım Nedir-Ne Değildir? Mimari Tasarım Ünitesinde Yapmamız Gerekenler

7300
0
Paylaş

Bir yapı çevresindeki tüm değişkenlerle uyum içerisinde olması gerekir. Burada uyum; yapının boyutu, şekli, dokusu, rengi, kullanım amacı vb. olabilir. Kentin içinde yaşayan bir göz çevresine baktığında maruz kaldığı manzara onun yaşamını, karakterini, duyguları etkiler. Aynı şekilde kente dışarıdan, yukarıdan veya uzaktan bakan bir göz de çevresinde baktığında etkilenir. (Örneğin deniz kenarındaki yerleşim bölgelerinde “Siluet” tartışması hep yapılır. Siluete uygundu, değildi denir. Ancak; siluete kadar verebilecek kişi şehri yaşayan kişidir. Şehre ziyaret amaçlı gelen biri büyük bir şehre geldiğinde ister istemez etkilenir. Ancak ziyarete gelen kişi şehrin silueti hakkında öncesini yaşamadığı için sav üretemez. Deniz kenarı olmayan şehirlerde durum daha farklıdır. Bu defa da şehrin planlı olması önemlidir. Çünkü şehri izleyebilecek bir 0 noktası (deniz gibi) yoktur. Tepe bölgeler de her gün kullanılmadığı için deniz kenarı olmayan şehirler için siluet 2. planda kalabilir.)  Bu yüzden uyumu bozan tüm yapılar bölgenin mimari tasarım anlayışına aykırıdır.Mimari; bölgenin yaşam tarzını her zaman etkiler. Yaşam tarzı beğenileri, beğeniler ihtiyaçları ve sonra tümü; mimariyi etkiler.

Mimari tasarım demek; sadece yamuk eğri garip binalar demek değildir. Köşesiz tasarlanan yapılar da kendi başına mimari tasarım demek değildir. Mimari tasarım; teknolojinin üst bilim oluşu gibi üst bir sanattır.(Bazılarına göre bilimdir).

Mimari Tasarım ve çevre bir bütündür. Yapıları kendi başlarına değil çevreleri ile bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Mimari tasarımları MİMARİ TASARIM boyutunda değerlendirebilmek için sadece fotoğraftaki açıdan değil o tüm açılardan(her yönden) bakmak gerekir. Fotoğrafa bakıp ne güzel demek onu MİMARİ TASARIM yönünden değerlendirmek sayılmaz, yapıyı beğenmek de sayılmaz: fotoğrafı beğenmek sayılır.

Örneğin; kendiniz için bir köy evi tasarladığınızda evinizin dışarıdan da güzel gözükmesi, gözü yormamasını, rahatsız etmemesini istersiniz. Ayrıca evinizden dışarıya da bakınca güzellikler görmek, rahatsız olmamak istersiniz. Bireysel boyutta bu böyle işler. Ancak iş toplumsal boyuta gelince tasarıma karar vermek sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü sizin her gün yanından geçerken vay be dediğiniz yapı başkasının güneş alan cephesini kapatan bir ucube olabilir. Veya bölgenin tüm kültürel ve tarihsel dokusuna zarar veren bir çıkıntı olabilir.


Bir yapının mimari tasarı; çevresine en uygun şekilde uyum sağlaması gerekir. Resimdeki yapı çevresine hiç bir bakımdna uyum sağlamamaktadır. (Renk, boyut, kullanım amacı, tarih,kültür vb.)

Mimari tasarım modern çağ ile ortaya çıkan bir kaygıdır. Çünkü bu çağda inşa süreci kısalmış, üretim yöntemleri gelişmiş ve makineleşmiştir. Önceden 1-2 yıl süren inşaatların şimdi 6-9 ay arasında bitirilebilmesi, tasarımdaki özelliklerin daha kolay inşa edilebilir olması da mimari tasarımı etkilemiştir. Eski yapılarda mimari tasarım ögelerine değil ihtişam-güç-şan gibi ögelere rastlanır. İnsanlar barakalarda, tahta kulübelerde yaşarken yapımı 15-20 yıl süren yapılarda saydığım gösterişlere rastlanır. Ancak günümüzde her yapıya estetik özellikler eklemek mümkün. Çünkü malzeme tedarik edilebiliyor, üretimi kısa sürüyor, inşa süresi kısa sürüyor.


Tibet: Potala Sarayı.
İnsanlık bin yıllarca çevresini doğrudan kullanarak hayatta kalmıştır. Gıda, barınma, avlanma ihtiyaçlarında çevreye uyum sağlayarak gerçekleştirmiştir. Doğaya zarar vermeye gücünün yetmemesi, yetmeyeceğini anlaması onu çevre ile uyumlu yaşamaya itmiştir.

İnsan toplumları bin yıllarca çevreyi doğrudan kullanarak yaşadılar. Bu yüzden mimari tasarımlarımız ne olursa olsun çevre ile uyumlu, çevreye zarar vermeyen şekilde olmalıdır.Dünyada mimari tasarım artık kentlerde gerçekleştirilemeyecek kadar zorlaşmıştır. Çünkü kentte beğeni,ihtiyaç,duygu ve amaç çok çeşitlidir. Bu yüzden çevre planlayıcılar ve mimarlar daha küçük yaşam alanlarını tasarlamaya da yöneldiler.


Mimari Tasarım:; doğacı, çevreci yaklaşımlar da barındırır.
Mimari Tasarımda kullanılan malzemeyi de sorgulamak gerekir.
Mimari Tasarım demek; yapıları sadece futuristik tasarlamak demek değildir. Futurizm akımı yapılar üzerinde de denenebilir. Ancak her futurist çizgi mimari tasarım sayılmaz.

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Mimari Tasarım Ünitesinde DiKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-Öğrencilere kibritten, kartondan ev yaptırmayınız. Mimari demek sadece ev demek değildir. Mimari yapılarla ilgilenir. Eğer öğrenciye kare bir şeklin üzerine üçgen koyup ev yaptım dedirtirseniz, öğrenci mimari tasarımı ev sanır. Ve hayatının geri kalanında mimari bütün olarak düşünmez. Mimari yaklaşımda bencilleşir.

2-Mimari Tasarım demek sadece köprü-kule demek de değildir. Öğrencilere mimari tasarımın estetik kaygılar taşımak olduğunu benimsetmelisiniz. Yapılara neden nasıl sorularını sormalılar.Neden burası böyle, şurasını nasıl yapmışlar gibi meraklanmaları gerekir.

3-Mimari tasarım eleştirel bir konudur. Öğrencilerin çevre, şehircilik ve mimari konularında eleştirel bakabilmelerini ve konuşabilmelerini sağlayınız.

4- Tarihimizin önemli mimarlarını öğretiniz, öğrenmelerini sağlayınız. Sadece Mimarı Sinan’ın hayatını okuyup geçmeyiniz. Yakın tarihimizin mimarlarını da genel kültür olarak bilmeliler. Bu insanların neyi nasıl tasarladıklarını görmeliler.


5- Mutlaka öğrencilere “Hayalinizdeki evi yaşamak istediğiniz bölgenin koşullarına göre çiziniz” etkinliğini yapınız. Burada bölgeyi sadece iklimsel düşünmemelerini sağlayınız.

6- İstekli öğrencilere şehir tasarımı yaptırabilir sene sonu sergisinde bunu sergilersiniz.(Grup halinde en fazla 2-3 gruba bu ödevi veriniz. Özellikle Tasarım Sürecinde aktif olmayan ancak bir şeyler üretmek isteyen öğrencilerin projelerini Mimari Tasarım konusundan hayalinizdeki şehrin maketi şeklinde yaptırabilirsiniz.)

7-  Mimari Tasarım konusunu kavrayan nesillerin birlikte yaşamayı daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Ülkemize bu güne kadar ortaokul seviyesinde hiç bir zaman mimariden bahsedilmemişti. Bu fırsatı doğru kullanmalıyız.