Ders İçeriği – Ürün Geliştirme Ünitesinde Neler Yapılabilir?

6630

Öğretim programı ilk defa uygulandığı için aksaklıklar eksiklikler ister istemez olacaktır. Ürün geliştirme ünitesinin mimari tasarım ile çelişmesi de gözle görünen ilk aksaklık oldu. Ancak bu durumu lehimize kullanmasını biliyoruz.

Öğretim programı aşağıdaki şekilde belirtiyor.


7. C. 2. Ürün Geliştirme

“Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım
özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen
analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.”
TT. 7. C. 2. 1. Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.
TT. 7. C. 2. 2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.
TT. 7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir.
Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.
TT. 7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
TT. 7. C. 2. 5. Bir ürünün işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.
Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne
(sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden
tasarlar.
TT. 7. C. 2. 7. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.
Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır.
Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 8. Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.
Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur


Ancak bu ünitede bir sıkıntı var: Ergonomi kavramı ile köprü-kule etkinliği arasında gözle görünür bir bağ kurmak zor?

Ergonomi kavramı; insanların vücutları bulunduğu alanlarda ve vücutları ile kullandığı ürünlerde geçerli bir kavram. Ergonomiyi öğretip köprü kule etkinliği yapmak mantıksız.

Bu nedenle önerimiz, Ürün geliştirme ünitesini Mimari Tasarım ünitesindeki ürünleri (yapı maketleri) geliştirmek için kullanmak.

Mimari Tasarımda ne yapılabilir? Buyurun burada yazdık.

Hem zaman olarak katkısı olur hem de öğrencilerin kafası karışmamış olur.

YOOOOOK Ben bu kazanımları da vereceğim derseniz; 80 DAKİKADA ÜRÜN GELİŞTİRME ÜNİTESİ NASIL İŞLENİR? yazımızı inceleyiniz.

YOOOOOOOOOOOOOK! Programdan şaşmam diyorsanız; mimari tasarım etkinliğini bitirip ergonomiyi öğretip, ergonomik ürünler tasarlatıp ardından bu ergonomik ürünlerin yapısal ve mekanik özelliklerini keşfettirip sonra da bir anda köprü-kule yaptırabilirsiniz.
Programı yazan akademisyenler burada kör oldu.

İyi çalışmalar.