Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Özel Eğitim Sınıfında Ders Verebilir mi?

291

7 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 27. madde 3 bendinde;

e) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ve beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. İlkokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, ortaokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır. açıklaması yapılmıştır.

Bu nedenle teknoloji ve tasarım öğretmenleri özel alt sınıflarda ders verememektedir.

Aşağıdaki evrakta yapılan açıklamada; 27. maddenin 3 bendine göre hüküm bulunamadığı için teknoloji ve tasarım öğretmenleri özel alt sınıflarda ders veremez hale gelmişlerdir. Oysaki 2018 temmuz ayında değişen bu yönetmelikten önce özel eğitim sınıflarında görev alabiliyorlardı. Bakanlığın yeniden düzenlemeler yapması için ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne başvurularak sesimizin duyurulması gerekmektedir. 

Facebook Yorum