Teknoloji ve Tasarım kavramları birbirlerini etkileyen kavramlardır. Birinin gelişmesi diğerinin de gelişmesini tetikler. Örneğin yeni bir ürün tasarımı yapıldı ancak bu ürünü üretebilecek bir teknoloji henüz mevcut değil. O hâlde yeni bir teknoloji arayışına girilir. Sonuç olarak yeni ürün tasarımı, teknolojinin gelişmesine yol açabilir.

Bir diğer örnek ise teknolojinin gelişip tasarımı etkilemesidir. Üretim yöntemleri ve üretebilme becerisi geliştikçe yeni ürünler tasarlayıp üretmek kolaylaşmaktadır.

Yani; teknoloji geliştikçe ürünler de gelişecek ve değişecektir. Tasarım da teknolojinin gelişmesinde itici bir kuvvet olacaktır.