Öğrenci fotoğraf ve videoları için veliden onay alınmalıdır

51

MEB: Öğrenci fotoğraf ve videoları için veliden onay alın!

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ”Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” konulu bir yazı gönderdi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na atıf yapılan yazıya göre, öğrencilerin görsel ve işitsel kişisel verilerinin eğitim-öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması ve tanıtımı ancak velinin yazılı ve açık onayı ile mümkün olabilecek.