Kerpiç Nedir? Kerpiç Yapı Nedir?

1012

Kerpiç; saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğladır.

Şekil olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Ülkemizde Eski Anadolu mimarisinin önemli bir yapı elemanıdır. Yapımı basit ve ucuzdur. Günümüzde pek tercih edilmemektedir.

 

 

 

 

 

Kerpiç tuğlanın doğal malzemeler içermesi nedeniyle sağlıklıdır. Kerpiç yapılar çoğunlukla yığma olarak yapılır. Otantik ve sağlıklı olan kerpiç yapılar köy ve kırsal bölgelere uygundur. Nem ve yağmurun az olduğu bölgelerde ömrü uzun olan kerpiç yapılar, yağmurlu bölgelerde sürekli bakım ve onarım ile kullanılmalıdır.

Kerpiçin ve Kerpiç yapıların özellikleri

-Ucuz, kolay elde edilir ve hızlı üretilebilir.
-Yapı ekolojisi ve insan sağlığına etkileri bağlamında düşünüldüğünde hiç zararı yoktur.
-Nem düzeyini dengeler.
-Havayı temizler.
-Üretilirken diğer malzemelere göre en az enerji tüketen,aynı zamanda ısıtma ve soğutmada az enerjiye ihtiyaç duyan, çevreci bir malzemedir.
-Radyoaktivitesi yoktur.
-Doğayı kirletmez, doğanın parçasıdır.
-Yerinde üretildiği için nakliye gideri yoktur.
-Ahşabı korur.
-Basınca dayanıklı, çekmeye dayanımı ise daha azdır.
-Yeniden kullanılabilinir, geri dönüşümlüdür.
-Doğru mimarlık ve mühendislik ilkelerine göre üretildiğinde, depreme karşı, betonarme yapılara göre iki kat daha dayanıklıdır.