Kargir (Kâgir) Nedir? Kargir (Kâgir) Yapı Nedir?

1204

Kargir veya Kâgir kelimesi taş, tuğla ve kerpiç malzemeleri kapsayan bir kavramdır. Yanmaz malzeme olan taş, tuğla ve kerpiç malzemelere kargir veya kâgir malzeme denir.

Ülkemizde bu kavramlar Kat Mülkiyeti Kanunu’nda “Kârgir”, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde ise “Kâgir” olarak geçmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargir (Kâgir) Yapı Nedir?

Duvar elemanı olarak kâgir malzemelerin kullanıldığı yığma yapılara denir. Bu yapılarda dikey taşıyıcı (kolon) olarak kagir malzemelerin kendisi üst üste yığılarak kullanılır. Yatay taşıyıcılar (kiriş) ise çoğunlukla ahşap malzemedir. Günümüzde bu tip yapılar tercih edilmese de yeni yapılan kâgir yapılar dayanıklılık ve uzun ömür amacıyla karkas yapı tekniği ile inşa edilmektedir.

Kagir malzemelerin kendine has bir görüntüsü vardır.