Hımış Yapı Nedir?

1947

Hımış Yapı; taşıyıcı olarak ahşap malzeme kullanılan, duvar elemanı olarak da kagir malzeme yani taş, tuğla veya kerpiç kullanılan yapılardır. Hımış kelimesi “doldurmak” anlamına gelir. Bu kelime; duvarların içinin kagir malzemelerle doldurulması nedeniyle kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hımış yapıların dış cepheleri doğal malzemeler ile kaplanabilir. Bu kaplama yapı elemanlarını iklim şartlarından koruyacaktır.

Dal ve Çamur Dolgulu Hımış Yapılar: Bu sistemde, ağaç dalları düşey karkas
elemanların arasına sepet örgü şeklinde örülür. Daha sonra iki taraf çamur ile sıvanır. Dere ve akarsu vadilerinde yaygın olarak kullanılan bir yapım türüdür.

Taş Dolgulu Hımış Yapılar: Ahşap Karkas arasına taş dolgu yaparak elde oluşturulur. Genellikle bağlayıcı olarak çamur kullanılır.

 

 

 

Hımış yapıların dışarıdan bakıldığında hem taşıyıcılarının hem de kagir malzemelerinin görünmeleri bu yapıya ayrı bir estetik katar.

Tuğla Dolgulu Hımış Yapılar: Ahşap Karkas içine tuğlaların eğik veya düz olarak yerleştirilmesiyle oluşturulur. Özellikle Marmara çevresi, Kuzey Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ve nadiren de olsa Orta Anadolu’da Ankara çevresinde rastlanır.

Kerpiç Dolgulu Hımış Yapılar: Ahşap karkasın içine dolgu malzemesi olarak kerpiç blokların kullanılmasıyla oluşturulan yapılardır.

 

.