Ders İçeriği – Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sunusu

6838

Öncelikle bu kelimelerin Türkçe olmadığını, Arapça kökenden geldiğini söyleyelim ve Türkçe karşılıklarını yazalım:
Eser ve Ürün Hakları

Ancak; yaygın kullanım olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Kavramı olarak kullanacağız.

FİKRİ MÜLKİYET NEDİR?
İnsan zekası ile ortaya çıkan edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar programları; kısacası orijinal eserin korunması için eserin yaratıcısına verilen eseri koruma haklarıdır. Fikri Mülkiyet; Telif Hakkı dediğimiz bir koruma türüdür. Örneğin bir kitap yazdınız ve kitabın korsan olarak dağıtılmasını istemiyorsunuz. O halde kitabı sizin yazdığınızı ispatlıyorsunuz, Telif Hakkı başvurusunda bulunuyorsunuz ve kitabının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile hukuki olarak koruma altına alınır. Biri sizden izinsiz kitabınızı basar ve dağıtırsa ondan davacı olabiliyorsunuz. Kitaplar, filmler, müzikler, sinema ve tiyatro oyunları; kısacası tüm eserler Telif Hakkı ile koruma altına alınabilir.

Not: Fikri Mülkiyet; Telif Haklarını kapsar.

SINAİ MÜLKİYET NEDİR?
İcatları, ürün inovasyonlarını ve yeni tasarımları hukuki olarak korumak için söz konusu ürünü tasarlayan veya üreten kişi adına verilen üretme ve pazarlama haklarıdır. Bu haklar ürünü tasarlayan veya icat eden kişi adına verilir ve belli bir süreyi kapsar. Ürünün yapısı ve özelliğine göre farklı bir Sınai Mülkiyet Hakkı verilir.

Sınai Mülkiyet; marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilini kapsar.

Yukarıdaki her iki mülkiyet hakkı da eser veya ürünün yaratıcısının emeğini korumak için ulusal ve uluslararası yasalara dayanan hukuki bir haktır. Burada amaç; izinsiz kopyalama, satma ve pazarlamayı engelleyip; eser veya ürün yaratıcısının emeğini maddi olarak korumaktır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SUNUSUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.