Ana sayfa Bilim Fuarı Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2018

Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2018

3132
0
Paylaş

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında
çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya,
Kodlama, Tarih, Türkçe ve Matematik alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.de öğrenim gören 5, 6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman en fazla 5 projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
 • Projeler 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya
  başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler,
  hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin Kimya alanında başvuru yapılması gereken projenin Biyoloji
  alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene,
  kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti, raporu ve video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi

 • 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 4 Ocak 2018 tarihinde başlar ve 2
  Şubat 2018 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Danışman Öğretmen tarafından online olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr). Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden
  alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 8 Şubat 2018, saat 17:00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilir veya elden teslim edilir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmez).
 • Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti
  ve raporu dışında kalan belgeler (resim, anket vb.) sistemde diğer belgeler kısmına yüklenir. Proje özet ve rapor dışında kalan varsa diğer dosyalar sistemde diğer
  evraklar kısmına yüklenir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapılması ihtiyacı olması durumunda onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler
  değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.
 • İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge
  Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.
 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler”
  üzerinden değerlendirilir.
 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve
  Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirmaprojeleri-yarismasi adresinden ulaşılabilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenir.
 • Sergide öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınarak projeler değerlendirilir. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım öğrenciler tarafından temin edilir.
 • Bölgelerde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.
 • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.
 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulur. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her
  proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda olur. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.
  Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendinelerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum
  TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.
  Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar ARBİS’e girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
  Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır.
Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas
alınarak yapılır.
(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinden, online başvuru formuna ise https://ebideb.tubitak.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
Bu ilanda açıklanan hususlarda gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi