Ana sayfa Değerlendirme Ölçekleri Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program Değerlendirme Nasıl Olacak – Sunu

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program Değerlendirme Nasıl Olacak – Sunu

1669
0
Paylaş

Teknoloji ve Tasarım Dersi kapsamında aşağıda yer alan konular rehberlik kapsamında değerlendirilir;

Okula ve Çevreye Uyum: Teknoloji destekli öğrenme ortamlarını kurallara uygun biçimde kullanmaları ve bu ortamları kullanırken sorumluluklarının farkına varmaları sağlanabilir.
Kendini Kabul: Programlama yapma sürecinde öğrenciler bu alan ile ilgili bireysel niteliklerinin farkına varırlar. Özellikle programlama sürecinde yaptıkları hataların sonuçlarını yordayarak değerlendirme ve düzeltme becerilerini geliştirebilirler.
Kişiler Arası İlişkiler: Özellikle internet ortamında paylaştıkları kişisel bilgilerini korumanın ve diğer bireylerin özel hayatına saygı göstermenin önemini bilmeleri ve etik değerler çerçevesinde davranmaları beklenir.
Eğitsel Başarı: Öğrenciler ders kapsamında geliştirdikleri bireysel ve kurumsal projeler için özgün uygulanabilir ve gerçekçi amaçlar belirleyebilirler.
Güvenli ve Sağlıklı Yaşam: bilgisayar ve oyun bağımlılığı, bedensel ve ruhsal sağlık
Toplum ve Aile: sosyal medya araçlarını amaca uygun biçimde kullanabilmeyi… ailesine ve sosyal çevresine daha çok vakit ayırması gerektiğinin bilincine varabilir.

Mesleki Gelecek İçin Altyapı:
Teknoloji ve Tasarım Dersinde tanıma, izleme ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımı benimsenir.

E-portfolyo oluşturma sürecinde ürünlere yönelik olarak öğrencilere öz, akran ve grup değerlendirmeleri yaptırılabilir.

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor bir ürün ortaya koymak için sınıf içi ya da dışında yaptığı bütün etkinlikler ve gösterdiği çabalar değerlendirme kapsamında ele alınır.

Bu süreçte elektronik ürün dosyası yaklaşımı kullanılarak öğrencilerin geliştirdikleri ürün ve projelerdeki gelişim gözlenir.

E-portfolyo oluşturma sürecinde ürünlere yönelik olarak öğrencilere öz, akran ve grup değerlendirmeleri yaptırılabilir. Dönem sonlarında e-portfolyo içindeki tüm ürünler dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilir. Öğrencilerin ürünlerini tanıtmaları ve savunmaları sağlanır.